Vítejte na našich stránkách

„POKUD TĚ TRÁPÍ NĚCO, CO NEMŮŽEŠ ZMĚNIT, PŘENECH TO VYŠŠÍ SÍLE. 
POKUD TĚ TRÁPÍ NĚCO, CO ZMĚNIT MŮŽEŠ, ZMEŇ TO!“
 
Stránky vám představují Parkinson klub Zlín. V klubu se setkávají nemocní Parkinsonovou nemocí, jejich rodinní příslušníci a přátelé ze Zlína a okolí. PK Zlín založila Marie Skoumalová v roce 2001. Zlínský klub je součástí Společnosti Parkinson, z. s.
 
Společnost Parkinson, z. s.

sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů. Za tím účelem:

 •       zakládá Parkinson kluby po celém území České republiky – v současné době je jich 19 -  jejichž hlavní náplní je organizování docházkového cvičení
 •       organizuje ozdravné a rekondiční pobyty s odborným programem
 •       vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky
 •       organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
 •        provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
 •        pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
 •        provozuje vlastní webové stránky, Fórum a Chat

Ke  členství se lze přihlásit: doručením písemné přihlášky přímo do kanceláře SP, nebo prostřednictvím kteréhokoli PK, nebo elektronickou přihláškou na webu SP.

Kontakty na kancelář:

Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 933/20, 10000 Praha 10

 +420 272 739 222, kancelar@spolecnost-parkinson.cz, www.spolecnost-parkinson.cz

Víte, že?

 •   červený tulipán je mezinárodním symbolem Parkinsonovy nemoci…
 •   Parkinsonova nemoc postihla papeže Jana Pavla II., malíře Salvatora Dalího nebo boxera Muhammada Alího…

Co je Parkinsonova nemoc?

Parkinsonova nemoc je onemocnění centrální nervové soustavy. Charakteristické jsou především problémy s pohyby těla - nejvíce identifikovatelný je třes. Další obtíže, které nejsou spojeny s pohybem (bolesti, poruchy spánku, deprese), jsou známé jako nemotorické příznaky.

Lidí postižených Parkinsonovou chorobou je více než 6 miliónů po celém světě. V České republice se jedná o více než 20 tisíc nemocných.  
Parkinsonova nemoc má vliv na veškeré stránky každodenního života. Je to choroba s fyzickými i psychickými dopady, které jdou napříč kulturními, sociálními a ekonomickými hranicemi. Příznaky se u jednotlivých osob liší a mohou se den ze dne, hodinu od hodiny nebo dokonce minutu od minuty měnit. Parkinsoniky poznáte podle mimovolných pohybů, neovladatelného třesu nebo naopak naprosté ztuhlosti. 

11. duben  - Světový den Parkinsonovy nemoci

Dne 11. dubna, na výročí narození britského lékaře a chirurga Jamese Parkinsona, který jako první už v roce 1817 popsal jednotlivé příznaky „třaslavé obrny“, choroby, později nazvané jeho jménem, se připomíná od roku 1997 Světový den Parkinsonovy nemoci. 

Parkinson klub Zlín

„Hlavní prioritou naší činnosti je“ – říká předsedkyně a cvičitelka ing. Zdenka Kymlová – „samozřejmě zdravotní cvičení, ke kterému se scházíme každý týden. Já jako cvičitelka sleduji nové trendy ve cvičení a hlavně mě zajímá, co může nemocným pomoci. Ráda ovšem připomenu, že záleží na každém, jak k významu pravidelného pohybu přistupuje. Vždy platilo a bude platit: Pohyb je život.“ Činnost klubu je pestrá. Kromě pravidelného cvičení a logopedie chodí členové na vycházky do přírody, jezdí na výlety. Velmi oblíbené jsou posezení s jubilanty, oslavy MDŽ, Velikonoc, Vánoc, návštěva divadla, taneční odpoledne, sportovní soutěže. Počet členů v PK Zlín se blíží padesáti osobám. 
 
Neseďte doma, přijďte mezi nás – nemocní i ti, kteří chtějí pomoci. 
 
O této nemoci není mezi lidmi správné povědomí – neznají problémy, projevy. Převládá bohužel představa, že takto nemocní lidé trpí mentální poruchou, jsou ztotožňováni s alkoholiky.
 
Moto:
„Potřebujeme vaši pomoc. Nezapomínejte na nás, nepřehlížejte nás. Žijeme mezi vámi a navzdory těžké nemoci toužíme po naplněném životě.“
 

 

Novinky

 • 14.02.2016 20:53

  Pozvánka na Výroční schůzi

  Pozvánka na výroční schůzi Termín:                                       19. 2. 2016 Místo konání:...

 • 18.05.2015 13:45

  Plán činnosti na květen - září 2015

  Plán činnosti na květen až září 2015 je uveden v menu pod "Činnost klubu", podmenu "plán činnosti na rok 2015". 

 • 18.02.2015 14:26

  Výroční schůze PK Zlín

  Za výbor Parkinson klubu Zlín zvu všechny členy, rodinné příslušníky i přátele na Výroční schůzi, která se koná v pátek 20. 2. 2015 v Domě seniorů ve Zlíně na Podhoří. Prezence bude od 14:00 hod a ve 14:30 hod zahájíme vlastní program. Z. Kymlová   pozvánka na výroční schůzi-2015-A5.pdf...

 • 02.01.2015 21:25

  Zahájení činnosti v roce 2015

  V novém roce se opět sejdeme na pravidelném cvičení ve Zlíně na Benešově nábřeží ve středu 7.1.2015 od 10 hod. Tento den od 13 hod bude zahájen i pravidelný trénink stolního tenisu v herně ve Zlíně na Podvesné. 

 • 14.07.2014 22:41

  Výlet do Luhačovic - středa 16.7.2014

  Ve středu 16.7. pořádáme setkání v Luhačovicích. Odjíždíme vlakem z Otrokovic v 10:34. Setkat se můžeme v Luhačovicích u nádraží v 11:45, příp. mezi 12:00 - 12:15 u pošty. Jedna naše členka - Mária - nás zavede do Luhačovického divadla, prohlédneme si lázně, popijeme Vincentky či jiných pramenů a v...

 • 19.05.2014 14:27

  2. Zlínský šachový turnaj a skládání puzzle s doprovodnými soutěžemi

  Rok se sešel s rokem a Parkinson klub Zlín vás všechny zve na sportovní sobotu, kde na vás čekají přátelé, příjemná atmosféra a hlavně sportovní soutěže – šachy, skládání puzzle, střelba a kop na branku, hod kroužky na trny, rychlochůze. Akce se koná v sobotu 14. června 2014. Letos se...

 • 19.05.2014 14:22

  Vycházka na Lesní čtvrť - 23. 5. 2014

  V pátek 23. 5. 2014 se sejdeme na konečné trolejbusů č. 3 a 13 na Lesní čtvrti ve 14:30. Projdeme se do lesa (cca 0,5 km) na lesní hřiště, kde si zacvičíme s holemi (Nordic walking, treking) a vyzkoušíme norskou hru Molkky. na konečné je možné se občerstvit - venkovní posezení. Zd. 

 • 19.05.2014 14:18

  Cvičení v Otrokovicích - 21. 5. 2014

  Tento týden ve středu - t. j. 21. 5. 2014 cvičíme v Otrokovicích na Sokolovně od 15 hodin. Budeme trénovat vystoupení na Šachový turnaj. Přijďte v hojném počtu. Zd. 

 • 15.04.2014 21:01

  Výlet do ZOO na Lešnou - 9.5.2014

  V pátek 9.5.2014 se koná výlet do ZOO na Lešnou. Z náměstí Práce ve Zlíně odjíždí autobus č. 36 v 9:38 hod, příp. je sraz v 10:00 hod před hlavním vchodem do ZOO. Na viděnou na Lešné. Zdenka a výbor 

<< 1 | 2

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

Parkinson klub Zlín

+420 774987563

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode